Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Odstávka uhelné kotelny Mařatice

18. 5. 2016

Vážení odběratelé,

v termínu od 1.7.2016 od 22 hodin do 9.7.2016 do 14 hodin bude provedena pravidelná odstávka uhelné kotelny společnosti CTZ s.r.o. v Mařaticích z důvodu oprav a údržby po proběhlé topné sezóně.

V době odstávky je zajištěna dodávka teplé užitkové vody z blokových kotelen na sídlišti Východ a ze záložního zdroje ve Štěpnicích.

V případě nenadálých krátkých výpadků dodávky prosíme obyvatele města o shovívavost.

Přejeme všem odběratelům hezké jaro.

Jednatelé společnosti CTZ s.r.o.                    Petr Heincl                  Ing. Michal Chmela

CTZ pomáhá potřebným

11. 5. 2016

Společnost CTZ je společensky odpovědnou firmou. Stejně jako ostatní společnosti skupiny MVV Energie CZ naplňuje CTZ svými sponzorskými aktivitami firemní motto skupiny „Zodpovědná energie“. Dlouhodobě podporuje sociální, sportovní i kulturní projekty a organizace. Sponzorské aktivity společnosti se staly součástí firemní strategie.  Cílem společnosti je nejen zajišťovat dodávky energií do pěti tisíc domácností, průmyslovým podnikům a městským objektům, ale také pomáhat tam, kde je třeba. To se jí díky sponzoringu daří. V letošním roce společnost mimo jiné opět podpořila Oblastní Charitu Uherské Hradiště, která působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.

Informace o teplárně najdete nově na informačním panelu na Masarykově náměstí

10. 5. 2016

Od května letošního roku si občané a návštěvníci města Uherského Hradiště mohou nově prohlédnout i poslechnout informace o teplárně CTZ na multimediálním informačním panelu města . Panel je umístěn na Masarykově náměstí a je součástí městského informačního sytému. Poloha teplárny  je zakreslena do mapy a doplněna fotografií. Mluvený komentář, společně s obrázky přibližuje provoz v teplárně a je doplněn kontaktními údaji pro další komunikaci. Uživatelé mobilních aplikací si odkaz na teplárnu mohou stáhnout pomocí QR kódu.

Přijďte a vyzkoušejte.

Teplárna CTZ letos slaví 20. výročí

8. 4. 2016

Společnost CTZ s.r.o. byla založena městem Uherské Hradiště v roce 1996. Je to již 20 let, co teplárna dodává teplo a teplou vodu pro téměř pět tisíc domácností dále průmyslové odběratele a odběratele z terciální sféry.

Více si o historii, současnosti i budoucnosti teplárny můžete přečíst v článku vydaném v březnovém čísle Zpravodaje města Uherské Hradiště.

CTZ slaví 20 let

Začátek roku patří plesové sezóně a kulturním akcím

15. 2. 2016

Společnost CTZ  jako každý rok podpořila nefinančními dary tomboly kulturních akcí v Uherském Hradišti a přispěla na Reprezentační ples města Uherské Hradiště, ples Seniorů a Skautský ples.

Věříme, že i my jsme se z části podíleli na jejich atraktivnosti a udělali jsme výhercům radost.

Komín teplárny CTZ pomáhá při záchraně sokola stěhovavého

21. 1. 2016

Teplárna CTZ s.r.o. se na podzim roku 2015 připojila ke sdružení ALKA Wildlife a na svůj 45 metrů vysoký komín instalovala budku pro ohroženého dravce. Umístění budky na ochoz teplárenského komínu zajistili výškoví specialisté.

Projekty na hnízdění sokolů na lidských stavbách vznikly v Německu. První čeští sokoli se úspěšně zahnízdili na komínu elektrárny Tušimice v Kadani, kde odchovali tři mláďata. Sokoli snižují počty holubů, kteří nejsou ve městech příliš oblíbení. Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody. Od šedesátých let byl postupně likvidován plošným používáním DDT, který se používal na hubení hmyzu v zemědělství do osmdesátých let. Od té doby se i díky přísné ochraně populace sokolů v Čechách rozšířila až na 70 hnízdících párů.

Sokoli mají ve městech problém úspěšně zahnízdit. Proto na komínech začaly postupně přibývat budky, které dravcům umožňují vyvést mláďata. Uherské Hradiště snad bude brzy patřit mezi města se sokolí posádkou.

Odstávka

V současné době není hlášena odstávka dodávky ani neprobíhá odstraňování poruchy či havárie na výrobním a rozvodném zařízení tepelné energie. Dodávka tepla je realizována dle smluvních parametrů.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Odběr novinek

Chcete dostávat pravidelné informace?