Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2009 je společnost také výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Více informací

Podporujeme Oblastní charitu

30. 9. 2016

CTZ-podporuje-oblastni-charitu

Oblastní charita Uherské Hradiště je již 25 let stěžejním poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Poskytuje poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi. Své služby zaměřené na sociální péči, sociální prevenci a poradenství nabízí v šestnácti obcích Uherskohradišťska. V domácnostech pečuje o sto dvacet osob. V rámci své činnosti pořádá charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

Své jubileum Oblastní charita oslavila, v měsíci září, řadou kulturních a společenských akcí. Na Masarykově náměstí happeningem s netradiční prezentací charity, charitativním koncertem skupiny „Spirituál kvintet“ v areálu Reduty a sobotní večer vyvrcholil taneční zábavou „Candrbálem pro fajn lidi“.

 

Společnost CTZ s.r.o. dlouhodobě podporuje  sociální činnost Oblastní charity.

Na zahájení topné sezony 2016/2017 je teplárna CTZ připravena

26. 9. 2016

V letních měsících se v teplárně prováděla údržba a plánované opravy technologických zařízení. Také se realizovala opatření, která vedou ke zvýšení jejich účinnosti a životnosti. Tyto projekty a opravy zlepší ovzduší ve městě a odběratelům přinesou vyšší spolehlivost celého systému centrálního zásobování. Teplárna je připravena na novou topnou sezonu 2016/2017.

Kdy začneme topit?

Pro zahájení topné sezony musí být splněny podmínky dané vyhláškou (č. 237/2014 Sb). Tato vyhláška ukládá dodavatelům tepla zahájit vytápění, pokud „průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a pokud podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den“. Podíváme-li se na dlouhodobou předpověď počasí, podmínky dané touto vyhláškou nejspíše nastanou ke konci září.

Lze zahájit topení i dříve?

Topnou sezonu je možné zahájit i dříve, a to na základě písemného požadavku odpovědného zástupce. Tento požadavek na dřívější zahájení nebo ukončení topné sezony zašlete na adresu zc.vv1477480263m@ztc1477480263 a případně v kopii na zc.vv1477480263m@adj1477480263eh.li1477480263mitsa1477480263lv1477480263. Vytápění v konkrétním objektu bude zahájeno ještě před oficiální topnou sezonou.

Dálkové vytápění získalo podporu v Bruselu

20. 9. 2016

V minulém týdnu Evropský parlament schválil strategii EU pro vytápění a chlazení.

Rezoluce zdůrazňuje význam sítí centrálního vytápění jako alternativy k více znečišťujícím systémům individuálních zdrojů. Přebytek tepla, který je z těchto systémů v Evropě k dispozici, překračuje celkovou poptávku po dodávkách tepla ve všech evropských budovách. Evropský parlament také zdůraznil, že přeměna odpadu na energii bude hrát v oblasti vytápění stále důležitou roli, protože alternativou je často skládkování odpadů a používání fosilních paliv. Podle usnesení by odpadní teplo mělo hrát při vytápění mnohem významnější úlohu, než tomu bylo v minulosti. Více informací najdete v tiskové zprávě Teplárenského sdružení ČR.

Dodávku vody pro část Uherského Hradiště zakalily zřejmě aktuálně intenzivnější opravy vodovodů

18. 8. 2016

kohoutková voda

Se sníženou kvalitou nakupované studené vody pracuje v posledních týdnech společnost CTZ s.r.o. Uherské Hradiště, která ji ohřívá pro dodávku teplé užitkové vody svým koncovým zákazníkům. Hradišťská teplárna pravidelně kontroluje a čistí svoje technologie na ohřev vody.

„Naše společnost provádí pravidelnou kontrolu, preventivní údržbu a čištění technologie tzn. hlavně výměníků na ohřev vody, aby tak zajistila kvalitní službu koncovým odběratelům. Do nově budovaných výměníkových stanic jsou pak tyto výměníky již instalovány v nerezovém provedení. V posledních týdnech jsme však i přesto zaznamenali zhoršenou kvalitu teplé vody v našich rozvodech právě v lokalitách, které zásobují nejvíce vodovody, na nichž dle našeho názoru a dostupných informací zřejmě probíhají intenzivnější opravy nebo rekonstrukce.

(Celý příspěvek…)

Zelená stěna od teplárny chrání ovzduší

16. 8. 2016

Ve „Zpravodaji města Uherské Hradiště“ vyšel článek věnovaný tzv. Zelené stěně. Společnost CTZ zajišťuje výrobu a dodávku tepla a teplé vody z centrální výtopny Mařatice, kde je hlavním palivem uhlí. Regenerované stromy a keře zde tvoří přirozenou zelenou bariéru před vlivem prašnosti mezi skládkou paliva výtopny a obytnou zónou ulice Na Zápovědi a přispívají tak ke zlepšení ovzduší ve městě. Projekt byl realizován v roce 2015 a je efektivním řešením z technického i z ekonomického hlediska a na cenu tepla pro odběratele nemá žádný dopad.

zelena_stena

Fandíme sportu

20. 7. 2016

FC_banner_Slovacka_dedina

Uherské Hradiště nabízí mnoho možností, jak vyplnit volné chvíle sportem. Společnost CTZ  sportovní aktivity ve městě dlouhodobě podporuje. I tento rok je partnerem fotbalového klubu FC Slovácko a také Aquaparku, kde se můžete na venkovním areálu osvěžit v horkých letních dnech nebo využít krytých prostor v průběhu celého roku.

Odstávka

V současné době není hlášena odstávka dodávky ani neprobíhá odstraňování poruchy či havárie na výrobním a rozvodném zařízení tepelné energie. Dodávka tepla je realizována dle smluvních parametrů.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink
605 285 109 (nepřetržitě)

Obchodní oddělení
572  552 893

Jak se k nám dostanete?

Odběr novinek

Chcete dostávat pravidelné informace?
 

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.